Pomiary elektryczne Gorzów Wielkopolski – informacje dla inwestora

Pomiary elektryczne Gorzów Wielkopolski – informacje dla inwestora
Data postu: Opublikowane w

Na co dzień nasza firma wykonuje pomiary elektryczne w mieście Gorzów Wielkopolski i w sąsiadujących miejscowościach. Posiadamy profesjonalne urządzenia pomiarowe, a nasi specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu pomiarów elektrycznych. Pomiary elektryczne zwykle kojarzą się z dużymi inwestycjami. Wykonuje się je w trakcie i pod koniec budowy. Następnie cyklicznie podczas eksploatacji obiektu. Jednak pomiary elektryczne należy również wykonać w budynkach jednorodzinnych. Dlatego, jeśli budowa Twojego domu zbliża się ku końcowi, pamiętaj że przed uzyskaniem wszystkich niezbędnych odbiorów w Dzienniku Budowy, powinieneś przedstawić protokoły z przeprowadzonych pomiarów elektrycznych dla Twojej inwestycji.

Dlaczego wykonuje się pomiary elektryczne?

Część z Was może się zastanawiać, dlaczego wykonuje się pomiary elektryczne? Przede wszystkim pomiary elektryczne mają na celu sprawdzenie poprawności wykonania instalacji elektrycznych. Skoro przeprowadza się próby szczelności dla instalacji sanitarnej oraz grzewczej, tak samo trzeba sprawdzić instalacje elektryczne. Zresztą obowiązek kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych wprowadzają poniższe przepisy:

 1. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 4. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Ważne, by pamiętać że kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych powinno się wykonywać według zasad technicznych określonych w odpowiednich normach.

Co wchodzi w zakres pomiarów elektrycznych?

Według normy w czasie kontroli dokonuje się sprawdzenia, które polega na wykonaniu oględzin i prób.
Ponadto badania i okresowe pomiary elektryczne powinien przeprowadzić doświadczony elektryk o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Instalacje elektryczne powinny zostać poddane następującym czynnościom:

 • Pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli
 • Skuteczność zadziałania ochrony przeciwporażeniowej
 • Badanie wyłączników różnicowoprądowych
 • Pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej
 • Badanie ciągłości połączeń wyrównawczych
 • Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • Pomiary natężenia oświetlenia drogowego, ulicznego, parkowego
 • Badanie kamerą termowizyjną

W zależności od funkcji jaką pełni obiekt wszystkie ww. punkty nie wchodzą w zakres pomiarów

Jakie obiekty podlegają wykonywaniu pomiarów elektrycznych?

Sprawdzeniu i próbom podlegają wszystkie budynki oraz wszystkie obiekty i pomieszczenia, w których prowadzone są przewody i kable elektroenergetyczne. Pomiary elektryczne wykonuje się w domach
jednorodzinnych, blokach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej, zakładach produkcyjnych, oraz także na placach budowy.

pomiary-elektryczne-gorzów
Firma BAUEL wykonuje pomiary elektryczne w mieście Gorzów Wielkopolski, Szczecin i w okolicznych miejscowościach. Zdjęcie należy do BAUEL Paweł Szmyt.

Po co robi się pomiary elektryczne w domu jednorodzinnym?

Pomiary elektryczne wykonuje się w celu sprawdzenia instalacji elektrycznej. Podczas wykonywania pomiarów możemy zweryfikować stan przewodów i kabli elektroenergetycznych, skuteczność zadziałania wyłączników nadmiarowo-prądowych, wyłączników różnicowo-prądowych i bezpieczników. Sprawdzenie instalacji elektrycznej pomoże ustrzec użytkownika przed niepożądanym niebezpieczeństwem, np. pożarem. Bardzo często powodem pożarów są uszkodzone przewody, miejsca łączenia przewodów (puszki łączeniowe). Często dochodzi także do porażeń prądem elektrycznym. Każda wykonana instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym musi zostać zakończona protokołem z pomiarów elektrycznych. Wykonanie pomiarów elektrycznych zakończonych protokołem jest niezbędne do odbiorów technicznych budynków, w tym domów jednorodzinnych. Na podstawie wyników pomiarów można stwierdzić czy dana instalacja elektryczna nadaje się do użytku, spełnia założenia norm elektrycznych, czy jest poprawnie wykonana.
Ze względu na gwałtowną zmianą pogody w ostatnich latach większość użytkowników gospodarstw domowych ubezpiecza swoje mienie. Bardzo często dochodzi do sytuacji, że ubezpieczyciel naszego domu, mieszkania wymaga właśnie protokołów z badań instalacji elektrycznej.

Pomiary elektryczne Gorzów Wielkopolski

Jedną z usług oferowanych przez firmę BAUEL jest wykonywanie pomiarów elektrycznych. Posiadamy specjalistyczny sprzęt do wykonania wszystkich wymienionych wyżej typów badań instalacji elektrycznej. Dlatego jeśli poszukujesz więcej informacji na temat pomiarów instalacji elektrycznych lub szukasz fachowej porady – skontaktuj się z nami.

Chcesz sprawdzić instalację elektryczną?
Wykonujemy pomiary elektryczne na terenie miast: Gorzów Wielkopolski, Szczecin i okolic. Zapraszamy do współpracy!

BAUEL Paweł Szmyt


Tel. 793 096 550


biuro@bauel.pl


BAUEL Paweł Szmyt, ul. Brukselska 11B/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski

na górę