Pomiary elektryczne


pomiary elektryczne

Nasza firma wykonuje pomiary elektryczne w mieście Gorzów Wielkopolski i w sąsiadujących miejscowościach. Posiadamy profesjonalne urządzenia pomiarowe, dla których posiadamy aktualne świadectwa wzorcowania.

Nasi specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu pomiarów elektrycznych a pomiary wykonywane są rzetelnie i sumiennie.

Na podstawie wykonanych pomiarów elektrycznych, sporządzane są protokoły pomiarowe przy użyciu przeznaczonych do tego certyfikowanych programów.

Pomiary elektryczne mają na celu sprawdzenie poprawności wykonania instalacji elektrycznych. Obowiązek kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych wprowadzają poniższe przepisy:

  1. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  4. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Ważne, by pamiętać że kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych powinno się wykonywać według zasad technicznych określonych w odpowiednich normach.

Więcej informacji na temat pomiarów elektrycznych znajdą Państwo w zakładce blog Pomiary elektryczne Gorzów Wielkopolski – informacje dla inwestora.Nasza Oferta

klient biznesowy - oferta

 

Jeśli poszukujesz wysoce wykwalifikowanych specjalistów, którzy dopilnują poprawnej realizacji inwestycji, zadbają o jej budżet oraz przebieg zgodnie z harmonogramem – zapraszamy do zakładki:

KLIENT BIZNESOWY

inwestor prywatny - oferta

 

Jeżeli jesteś zainteresowany m.in.: budową domu, remontem, przeglądem instalacji elektrycznej – zapraszamy do zakładki:

INWESTOR PRYWATNY


Tel. 793 096 550


biuro@bauel.pl


BAUEL Paweł Szmyt, ul. Brukselska 11B/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski

na górę