Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Gorzów Wlkp.

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Gorzów Wlkp.
Data postu: Opublikowane w

Projekt instalacji elektrycznej jest jednym ze składowych dokumentacji projektowej, której opracowanie musi poprzedzać, zgodnie z Prawem Budowlanym, każdy nowo rozpoczęty proces budowy.

Firma BAUEL specjalizuje się głównie w zakresie branży elektrycznej i elektroenergetycznej.

Etap do projektu

W zależności od różnorodności inwestycji w skład zakresu projektów branżowych wchodzą:

 • architektoniczny,
 • elektryczny,
 • konstrukcje budowlane,
 • sanitarny.

Przed rozpoczęciem etapu projektowania ustala się z Inwestorem zakres prac. Architekt sporządza dokumentację zgodną z przepisami dotyczącymi danej inwestycji. Projektant konstrukcji budowlanych projektuje elementy konstrukcyjne budynków, m.in. fundamenty, słupy, dach i ściany. Projektanci branżowi „uzupełniają” wnętrze budynku niezbędnymi instalacjami, aby budynek był funkcjonalny i przede wszystkim spełniał wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W zakres projektu wchodzą także instalacje zewnętrzne, w tym prace ziemne.

Przed rozpoczęciem prac projektowych, konieczne jest aby ustalić czy dany zakres można zrealizować na Pozwolenie na Budowę, czy wystarczy Zgłoszenie do odpowiedniej instytucji. W obu przypadkach potrzebujemy szereg dokumentów, do złożenia w urzędzie.

Już na samym początku pojawia się szereg pytań. Czy obszar, na którym będzie projektowane zamierzenie inwestycyjne posiada plan zagospodarowania przestrzennego? A może potrzebny jest wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy? Czy zostaną zachowane wymagane przepisami prawidłowe odległości względem innych budynków ? Co trzeba będzie spełnić, żeby Inwestycja rozpoczęła się?

Istnieje wiele przepisów, wniosków i założeń, które należy spełnić już na samym początku, zanim zamierzenie inwestycyjne przejdzie w stan pozwolenia na budowę.

Projekty branży elektrycznej

Nasza firma specjalizuje się w zakresie projektów branży elektrycznej i elektroenergetycznej, w zakresie sieci niskiego i średniego napięcia.

Wykonujemy projekty dla budynków mieszkalnych oraz budynków przemysłowych. W skład zakresu branży elektrycznej wchodzą projekty m.in. :

 • oświetlenia przejść dla pieszych,
 • oświetlenia dróg i ulic,
 • oświetlenia parkowego,
 • oświetlenie budynków- podstawowe i awaryjne;
 • przebudowy i rozbudowy sieci podziemnej,
 • instalacji odgromowych i połączeń wyrównawczych,
 • rozdzielnic budynkowych,
 • instalacji elektrycznych gniazd wtykowych,
 • instalacje zasilające urządzenia elektryczne,
 • instalacje teletechniczne wewnątrz budynków.

Dotychczas wykonaliśmy i aktualnie prowadzimy, m.in. projekty: hal przemysłowych i magazynowych w pełnym zakresie branży elektrycznej.

Jako firma wykonujemy cały proces budowlany, począwszy od złożenia dokumentacji w urzędzie do uzyskania pozwolenia na budowę. Podczas realizacji budowy pełnimy funkcje jako nadzór autorski.

Etap po realizacji

W zakresie projektów branży elektroenergetycznej, część projektów wymaga konsultacji i uzgodnień w Zakładzie Energetycznym. Sam projekt z wymaganym pozwoleniem umożliwia zrealizowanie inwestycji, jednak żeby był dopuszczony do użytkowania, muszą zostać spełnione wymagania wydane przez Zakład Energetyczny.

Przykładem może być projekt kontenerowej stacji transformatorowej. Po realizacji przyłącza wraz z postawieniem stacji z urządzeniami (rozdzielnia niskiego i średniego napięcia, transformator), niezbędne są uzgodnienia w Zakładzie Energetycznym, m.in. układu licznikowego. W tym przykładzie ważne jest także sporządzenie instrukcji współpracy ruchowej dla stacji transformatorowej. Zaś po realizacji uzgodnienie jej w Zakładzie Energetycznym.

Nasza firma zajmuje się etapem od koncepcji po wszelkie niezbędne uzgodnienia w instytucjach urzędowo-administracyjnych oraz z zarządcą danej sieci zasilającej.


Osoby zainteresowane wykonaniem projektu zakresu branży elektrycznej– zapraszam do kontaktu.


Tel. 793 096 550


biuro@bauel.pl


BAUEL Paweł Szmyt, ul. Brukselska 11B/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski

na górę