Inspektor nadzoru branży elektrycznej Gorzów Wielkopolski

Inspektor nadzoru branży elektrycznej Gorzów Wielkopolski
Data postu: Opublikowane w

Firma BAUEL specjalizuje się głównie w zakresie branży elektrycznej i elektroenergetycznej.

Jak rozpocząć proces budowlany?

Proces budowlany wymaga doradztwa specjalistów z różnych branż. Jako firma posiadamy wieloletnie doświadczeniem w wykonawstwie i projektowaniu zakresu branży elektroenergetycznej. Poprowadzimy Państwa przez etap od koncepcji po realizację inwestycji z najwyższą jakością dla wykonywanych prac.

Posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Przed rozpoczęciem zamierzenia inwestycyjnego przejrzymy dokumentacje projektową, zaopiniujemy i doradzimy korzystniejsze rozwiązania w konsultacji z biurem projektowym. Sprawdzimy Kosztorys Inwestorski pod kątem wykonywanych robót i cen materiałowych dla danego zakresu.

Ustalimy harmonogram dla każdego etapu robót, aby w trakcie realizacji Inwestycji nie było nieporozumień na terminowe wykonaniem zadań.

Etap w trakcie trwania prac budowlanych

W trakcie etapu budowy, jako uczestnik procesu budowlanego, aktywnie uczestniczmy w zakresie ustalonych prac. Bierzemy czynny udział w naradach budowy. Weryfikujemy wykonane prace zgodnie z umową i harmonogramem. Prace nadzorujemy pod kątem prawidłowo wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, normami, warunkami oraz wiedzą techniczną.

W przypadku pojawienia się niezgodności, pomagamy na bieżącą rozwiązywać powstałe problemy. Jeśli w trakcie przebiegu Inwestycji pojawią się roboty dodatkowe, nie związane z zakresem umowy, przedstawimy rozwiązanie i zweryfikujemy kosztorys.

Nasz zespół przeprowadzi proces Inwestycji zgodnie z najwyższymi standardami bezpiecznego wykonania robót.

Podczas trwania procesu budowlanego, każdy etap wykonanych prac jest na bieżąco sprawdzany i odbierany wraz z wpisem w dziennik budowy.

Zakończenie procesu budowy

Na zakończenie robót, zweryfikujemy dokumentację powykonawczą pod kątem materiałów wbudowanych oraz dokumentów odbiorowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Prawidłowość wykonania zakresu prac i złożenia dokumentacji powykonawczej potwierdzamy wpisem w dziennik budowy.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą dla zakresu branży elektrycznej funkcji Inspektora nadzoru na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i okolic – zapraszamy do kontaktu.


Tel. 793 096 550


biuro@bauel.pl


BAUEL Paweł Szmyt, ul. Brukselska 11B/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski

na górę